Esteve Ventura

L'artista esteve Ventura va realitzar unes escultures sobre la pel·lícula "Avatar", la gran pel·lícula del 2009-2010 i que ha assolit el títol de pel·lícula més taquillera de la història. la característica principal d'aquestes figures, és que estàn realitzades únicament amb porexpan.